megjashi

Category:

ПОТТИКНИ МИР

Мировното образование или образованието за МИР, денес, во време на глобална криза и несигурност, буди сѐ поголем интерес. Тоа промовира знаења, вештини и ставови кои можат да им помогнат на луѓето да ги трансформираат конфликтите на мирен начин, да градат поправедни општества, а во средините каде што живеат да создадат услови за позитивен мир. 

Мировното образование е вредносно втемелено. Клучните вредности на мировното образование, како ненасилството и социјалната правда, се темел за посакуваната општествена промена, за почитувањето на човековите права и за градење на довербата.

Со нашата кампања во наредниот месец  ќе ви претставиме зошто е важно мировното образование како и неколку начини преку кои можеме да го поттикнеме мирот во нашето општество. 

Програма за мировно образование при Прва детска амбасада Меѓаши / First Children's Embassy Megjashi

Program për Arsimim Paqësor

Program mirovnog obrazovanja

Sansarali siklojbaskiri programa

Programa ti-educatsii ti irinji 

Barış eğitim programı

#ПоттикниМИР #NxitPaqe #PotakniMir #UštavipeSansari #SustsãniIrinji #BarışıTeşvikEt

Error

Anonymous comments are disabled in this journal

default userpic

Your IP address will be recorded